ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በታሪፍ መጽሐፍ ነጻ የተደረጉ የኮንስትራክሽን መሰሪያዎችን ይመለከታል.pdf
11 Months Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0314-12 በቀን ህዳር 03.2012 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርኣት ላይ ላጋጠሙ ችግሮች የተሰጠ ዉሳኔ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0310-12 ህዳር 02.2012 እቃዎች በጉምሩክ መጋዘን ዉስጥ ስለ ሚቆዩበት ጊዜ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0312.12በቀን ህዳር 03.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0-193-11 በቀን 01-11- 2011 ዓ.ም ተሻስሎ በወጣዉ መመሪያ ከዉጭ ጠቅልልለዉ የሚገቡ ተመላሾች የእርጅና ቅናሽ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 04-7023-12 በቀን 25-05-2012 ከቀረጥና ታክስ ነፃ የገቡ ማሽነሪዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0357-09 ታህሳስ 13 2009 ዓ.ም የብረታ ብረት ማነፃፀሪያ ዋጋዎች አፈጻጸም ማሻሻያ አሰራር መላክን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0-48-07 መስከረም 07 2007 ዓ.ም በግማሽ ቫን ተሸከርካሪዎች ላይ የተሰጠ የታሪፍ አመዳደብን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1-202-10 በቀን ጳጉሜ 05-13- 2010 ዓ.ም የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያ አጠቃቀምን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1.3-1-03 ቀን ሐምሌ 6- 2011 ዓ.ም በደረቅ ወደብ ላይ የቆይታ ጊዜያቸዉ በማለፉ ምክንያት የሚወገዱ ዕቃዎች በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አ-አ-16-32 ሚያዚያ 20 2012 ዓ.ም በመመሪያ ቁጥር 51 2010 አንቀጽ 9(1) የተሰጠ ማብራሪያን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አቃ123-መ-0-29 በ16 ጥቅምት 2010 ዓ.ም በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ቀረጥ ነጻ አፈቃቀድ...pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-79-12 05-05-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ በጉምሩክ አሰራር ኮድ400431 ላይ ከሱር ታክስ ነፃ ሆነው የሚስተናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-75-12 በ18-04-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ ላይ ከሱር ታክስ ነፃ የሚስናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ቀ-ገ-ተ-14-227-18 ጥቅምት 02 2008 ዓ.ም የአውቶሞቢል ሜትር ታክሲን ባንክ ፈቃድና ቀረጥ ነጻ ማመቻቸትን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ማኢ30-7-12 መጋቢት 18 2012 ዓ.ም ለኮቭድ 19 በሽታ መከላኪያ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተወሰነ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢቴሚ-ስታ-104 በ12-06- 2010 ዓ.ም ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ከመገናኛና ኢንፎረሜሽን ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢ30-47-3 በ1-72012 ዓ.ም በአምራቾች ወደ ሀገር ሲገቡ ከሱር ታክስ ነጻ የሆኑ ዕቃዎች ላይ የተደረገ ማስተካከያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ240-711-5 ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስለአርማታ ብረት እና ስታፍ ብረቶች ዕገዳ ስለማንሳት ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ.ኢ.ቴ.ሚ-1074-10 የካቲት 12 2010 ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው መሳሪያዎች ዝርዝር ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}