ሠርኩላር

በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-79-12 05-05-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ በጉምሩክ አሰራር ኮድ400431 ላይ ከሱር ታክስ ነፃ ሆነው የሚስተናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf

Info Download (615 KB)
0 Comments