ሠርኩላር

በደ.ቁ መኢቴሚ-ስታ-104 በ12-06- 2010 ዓ.ም ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ከመገናኛና ኢንፎረሜሽን ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው.pdf

Info Download (1.9 MB)
0 Comments