ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በታሪፍ መጽሐፍ ነጻ የተደረጉ የኮንስትራክሽን መሰሪያዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0314-12 በቀን ህዳር 03.2012 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርኣት ላይ ላጋጠሙ ችግሮች የተሰጠ ዉሳኔ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0310-12 ህዳር 02.2012 እቃዎች በጉምሩክ መጋዘን ዉስጥ ስለ ሚቆዩበት ጊዜ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0312.12በቀን ህዳር 03.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0-193-11 በቀን 01-11- 2011 ዓ.ም ተሻስሎ በወጣዉ መመሪያ ከዉጭ ጠቅልልለዉ የሚገቡ ተመላሾች የእርጅና ቅናሽ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 04-7023-12 በቀን 25-05-2012 ከቀረጥና ታክስ ነፃ የገቡ ማሽነሪዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0357-09 ታህሳስ 13 2009 ዓ.ም የብረታ ብረት ማነፃፀሪያ ዋጋዎች አፈጻጸም ማሻሻያ አሰራር መላክን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0-48-07 መስከረም 07 2007 ዓ.ም በግማሽ ቫን ተሸከርካሪዎች ላይ የተሰጠ የታሪፍ አመዳደብን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1-202-10 በቀን ጳጉሜ 05-13- 2010 ዓ.ም የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያ አጠቃቀምን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1.3-1-03 ቀን ሐምሌ 6- 2011 ዓ.ም በደረቅ ወደብ ላይ የቆይታ ጊዜያቸዉ በማለፉ ምክንያት የሚወገዱ ዕቃዎች በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አ-አ-16-32 ሚያዚያ 20 2012 ዓ.ም በመመሪያ ቁጥር 51 2010 አንቀጽ 9(1) የተሰጠ ማብራሪያን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አቃ123-መ-0-29 በ16 ጥቅምት 2010 ዓ.ም በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ቀረጥ ነጻ አፈቃቀድ...pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-79-12 05-05-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ በጉምሩክ አሰራር ኮድ400431 ላይ ከሱር ታክስ ነፃ ሆነው የሚስተናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-75-12 በ18-04-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ ላይ ከሱር ታክስ ነፃ የሚስናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ቀ-ገ-ተ-14-227-18 ጥቅምት 02 2008 ዓ.ም የአውቶሞቢል ሜትር ታክሲን ባንክ ፈቃድና ቀረጥ ነጻ ማመቻቸትን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ማኢ30-7-12 መጋቢት 18 2012 ዓ.ም ለኮቭድ 19 በሽታ መከላኪያ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተወሰነ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢቴሚ-ስታ-104 በ12-06- 2010 ዓ.ም ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ከመገናኛና ኢንፎረሜሽን ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢ30-47-3 በ1-72012 ዓ.ም በአምራቾች ወደ ሀገር ሲገቡ ከሱር ታክስ ነጻ የሆኑ ዕቃዎች ላይ የተደረገ ማስተካከያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ240-711-5 ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስለአርማታ ብረት እና ስታፍ ብረቶች ዕገዳ ስለማንሳት ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ.ኢ.ቴ.ሚ-1074-10 የካቲት 12 2010 ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው መሳሪያዎች ዝርዝር ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 30-አ51-390 በ3-10- 2011 ዓ.ም መመሪያ 158 ላይ አንቀጽ 17ን ያገለገለ ዕቃ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0559-12 መጋቢት 03 2012 ዓ.ም የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 1186.2012 ተግባራዊ እንዲደረግ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0554-12 መጋቢት 02 2012 ዓ.ም የ2017 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ cpc አጠቃቀም በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0198-12 ታህሳስ 08.2012 የቀረጥ ነፃ የመፍቀድ ስልጣን ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0177-12 ህዳር 30.2012 የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ቀረጥ ነፃ የተሰጠበት.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-005-12 በ14-10- 2012 የግብርና መካናይዜሽን መንሣሪያዎች በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0167.12.ሕዳር 25.2012 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ተሸከርካረዎችን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.3-0180-12 ጥር 27.2012 በመብራት እቃዎች ላይ የታሪፍ ምደባ አስተያየት መስጠት መስጠትን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.3-0114-12 ህዳር 24 2012 ዓ.ም ከታሪፍ አመዳደብ ጋር በተያያዘ የድጋፍ ፍላጎት እንዲላክ ስለመጠየቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.1-0100-12 በ22- 12-2011 የመከላከያ ሚኒስቴር የጦር እቃዎች ከሀገር ሲወጡ እና ሲገቡ የሚፈርሙ ሰዎች ማሳወቅ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.1.153.12.ሕዳር 26.2012 በክፈልፋይ ተጭነው ወደ አገር ከሚገቡ ዕቃውች ቀሪ ዕቃ ካለ ተመለሽ ስለሚደርግ የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.01-0122-12 ታህሳስ 22.2012 የዕቃ ሽያጭ ዉል በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0-012612 ህዳር 25 2012 ዓ.ምተመላሽ ኢትዮጵያን የbill of loadind መስተንግዶ ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0-0065-12 ነሀሴ 27 2011 ዓ.ም በIM7 እና IM5 ቀደም ሲል የገቡ ዕቃዎች ጋር በተያያዘ የአዲሱን ታሪፍ ትግበራን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 5.5.0-179-08 በ26 መጋቢት 2008 ዓ.ም በዝቅተኛ የስጋት ደረጃ እንዲስተናገዱ የተመሩ ሰነዶች.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0772-12 ሚያዚያ 26 2012 ዓ.ም ኮቪድ19ን በማስመልከት እግድ እንዲነሳ ስለመጠየቅ ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0344.12 ታህሳስ 04.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ የመፍቀድ መብት ለጉምሩክ ኮሚሽንና የክልል መ.ቤቶች.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0314-12 በህዳር 03.2012 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርኣት ላይ ላጋጠሙ ችግሮች የተሰጠ ዉሳኔ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0313-12ህዳር 03.2012 የእንቅስቃሴ ችግር ላለባቸዉ አካል ጉዳተኞች የግል አገግሎቶ የሚዊል ተሽከርካሪ የቀረጥ ነጻ መብጽ መፍቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0312-12ህዳር 03.2012 የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች መፈቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0310-12 ህዳር 02.2012 እቃዎች በጉምሩክ መጋዘን ዉስጥ ስለ ሚቆዩበት ጊዜ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0267-12ጥቅምት 21.2012 የቀረጥና ታክስ ነፃ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0255-12 ጥቅምት 15 2012 ዓ.ም የቀረጥና ታክስ ነጻ አፈቃቀድን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0020-12 ህዳር 04.2012 የቀረጥና ታክስ ነፃ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0499.12 የካቲት14.2012ያገለገሉ ግማሽ ቫን እና ሙሉ ቫን ተሸከረካሪዎች ላይ በቀርበ ቅሬታ ላይ የተሰጠ ውሳኔን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0424-12 ታህሳስ 22 2012 ዓ.ም የዕቃ የመጋዘን ቆይታ ጊዜ ገደብ ስለሚራዘምበት ሁኔታ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0321.12 በሕዳር 04.2012አስቀዲሞ የተከፈለ ቀርጥናታክስ ተመላሽ ስለሚደርግበት ሁኔታ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0312.12 በህዳር 03.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-293-10 ግንቦት 23- 2010 ዓ.ም የጉምሩክ ታርፍ 2ኛ መደብ (ሀ) የምስክር ወረቀት ማስተላለፍን ይመለክታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-281-10 ግንቦት 17- 2011 ዓ.ም የጉምሩክ ታሪፍ 2ተኛ መደብ ሀ የኤሌክትሪክ ሲስተም አምራች.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-104-10 በ07 መጋቢት 2010 ዓ.ም አምራች መኪናውን ሲያመርት ከሚገጥመው በታች ጉልበት ያለው ኢንጂን ተገጥሞላቸው ወደ አገር የሚገቡ ተሸከርካሪዎችን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-104-10 መጋቢት 17 2010 ዓ.ም ኢንጅን ቀይረው ወደ አገር የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-47-10 በ02-09-2010 ዓ.ም የስታንዳርድ ዋጋ ሰነድ ትግበራ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.2-209-11 በ23-01- 2011 ዓ.ም ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎት እንዲሰጡ ከቀረጥ ነጻ የሚፈቀዱ ተሸከርካሪዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.1-184-10 በ06 ግንቦት 2010 ዓ.ም መሰረታዊ ሸቀጦች (የፓልም የምግብ ዘይት ፡ስኳር እና ስንደ ወደ ሀገረe ውስጥ ሲገቡ ስለሚጠየቀው የአገልግሎት ክፍያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-534-11 መጋቢት 26 2012 ዓ.ም ያገለገሉ ቶዮታ ኮሮላ ተሽከረካሪዎች ላይ የተሰጠ ማብራሪዎችን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-390-11 በ17 ጥር 2011 ዓ.ም እቃ ሳይደርስ የእቃ አወጣጥ አሰራር ተግባራዊ እንዲደረግ የሚል ስርኩላረ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-143-11 በ24 ህዳር 2011 ዓ.ም በኦሮሚያ፣በሶማሊያና በአፋር ክልሎች ከቀረጥ ነፃ የሚገቡ የሚከለክል መመሪያን duty free discontinue with in somalia.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-112-11 በ06-03- 2011 ዓ.ም ከፒክ-አፕ ተሸከርካሪዎች ጋር ወደ አገር የሚገባ የኋላ ኮፈን (carry boy) ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-44-10 ሚያዚያ 22 2010 ዓ.ም በተ.መ.የህፃናት መርጃ ድርጅት (UNICEF) ድጋፍ ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች የተዘጋጁ መጋዘንን የመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.0554-08 ጳጉሜ 03 2008 ዓ.ም ያገለገሉ ሚኒባሶችና ቫን ተሸከርካሪዎች በዲክለራሲዮን ውስጥ Box 44 የታሪፍ አመዳደብ ላይ የተላከ ማረሚያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.4.0-135-08 ጥቅምት 11 2008 ዓ.ም በተለያ ጊዜ በታሪፍ አመዳደብ የተላኩ ውሳኔዎችና አስተያየቶችን ግብዓት መስጠትን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.3.1-371-08 መስከረም 11 2008 ዓ.ም የኮንትሮባንድ ዕቃ በሚያገጓጉዙ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚሰቱ የውርስ ውሳኔዎችን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.3.0-737-07 ግንቦት 03 2007 ዓ.ም የፓልም ዘይት ወደ ሀገር ዉስጥ ሲገባ ስለሚጠየቀው ቀረጥና ታክስ የአገልግሎት ክፍያን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.3.0-600-07 መጋቢት 02 2007 ዓ.ም ቀረጥና ታክስ በዛብኝ በማለት ዕቃውን መልሶ ከሀገር ማስወጠት መቻሉ ወይም አለመቻሉ ላይ የተሰጠ የህግ አስተያይት.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.3.0-311-07 ህዳር 12 2007 ዓ.ም አምራች እንዱስትሪዎች እና በግብርና ላይ በመሰማራት የአስመጪነት ፈቃድ የሌላቸው እሴት የሚጨምሩ ስራ ላይ የተሰማሩ የሚስፈልጋቸው ግብዓቶችና ተሽከርካሪዎችን ተገቢውን ቀረጥና ታክስ ከፍለው ማስገባት የሚችሉ መሆኑን የሚገልፅ ሰርኩላር.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.2.0-328-09 በ21-09- 2009 ዓ.ም በኮፒ ዲክላሬሽን ላይ ለመንገድ ተራነሰፖረት እርጥብ ማህተም ስለማድረገ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.2.0-323-09 መስከረም 26 2009 ዓ.ም በዲክላራሲዮን ቁጥር ላይ የኮንቲነር ቁጥር አመዘጋገብን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0357-09 ታህሳስ 13 2009 ዓ.ም የብረታ ብረት ማነፃፀሪያ ዋጋዎች አፈጻጸም ማሻሻያ አሰራር መላክን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-470-10 በቀን 14 ጥር 2010 ዓ.ም የጉምሩክ ታሪፍ መደብ ሀ የሚገጣጥሙ አምራቾች....pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-445-09 በቀን 01 የካቲት 2009 ዓ.ም ከጅቡቲ ወደብ እስከ መዳረሻ ደረቅ ወደብ የመጓጓዣ ወቅታዊ ዋጋ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-258-09 መስከረም 26 2009 ዓ.ም የጉምሩክ ታሪፍ 2ኛ መደብ መመሪያ አተገባበር ላይ የተሰጠ ማብራሪያን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-235-09 መስከረም 11 2009 ዓ.ም የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ ‹ሀ› መመሪያ ቁጥር 45 2008 አተገባበርንይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-78-09 በ11 ሐምሌ 2009 ዓ.ም weighted average ዋጋ የጉምሩክ ዋጋ መረጃ ቋት አሰጣጥ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.1.0-73-08 በ19-08- 2008 ዓ.ም ቁጥጥር የሚደረግባቸዉ ኬሚካሎች መድሀኒቶች.....pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}