ሠርኩላር

በደ.ቁ መኢ30-47-3 በ1-72012 ዓ.ም በአምራቾች ወደ ሀገር ሲገቡ ከሱር ታክስ ነጻ የሆኑ ዕቃዎች ላይ የተደረገ ማስተካከያ.pdf

Info Download (849 KB)
0 Comments