ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በደ.ቁ 1.0-225-07 መጋቢት 22 2007 ዓ.ም የጅቡቲ ጉምሩክ ትራንዚት ዲክለራሲዮን ቁጥር መሙላት.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 0.6-0100-12. በ10- 02-2012 የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ኮርፖራሽን የተሰጠዉን ቀረጥና ታክስ ነጻ መብት በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ የህ-ማ-ም-ስ-አ-02-11 በ16-11- 2010 ዓ.ም የደረጃና የጤና መስፈርት ባለማመሟላት ስለሚገቡ እቃዎች ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አወዕ40-ደ31-35 ሐምሌ 18 2004 ዓ.ም በደርግ ጊዜ ስለገቡ ተሸከርካሪዎች ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አንዕ70-ደ43-96 በ08- 02- 2004 ዓ.ም የኮንስትራክሽን አከራይ ድርጅቶች በቀረጥ ነፃ ያስገቡዋቸው ተሸከርካሪዎች ቀረጥ አከፋፈል ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ም-ስ-የአድ-05-459-07 ጳጉሜ 05 2007 ዓ.ም ከጉምሩክ ሰነድ ጋር የሚቀርብ Declaration of facts ለፌስ ቬት እንዳይገባ የተላለፈበት.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ KIO-65-660-2010 ህዳር 5 2010 ዓ.ም የቀረጥ ነፃ እና የማበረታቻ ደብዳቤ ማስተካከያ ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 30-47-4 በ16-11- 2011 ዓ.ም የጉምሩክ ታሪፍ ማሻሻያ ቁጥር 8 ላይ የተደረገ እርማት በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 09-9-125-07 ጳጉሜ 4 2007 ዓ.ም ሬንቦ ልብስ ስፌት ያስመጠውን ብትን ጨርቅን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-62-11 በ05-09- 2011 ዓ.ም ኢንዱስተሪ ፓርክን የጉምሩክ አሰራር ኮድ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.4-0039-12 በ15-11- 2011 ዓ.ም ግንባታዉ ከሚያስፈልገዉ በላይ በቀረጥ ነጻ የገባ ፌሮ ብረት ላይ የተወሰነ ዉሳኔ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0-84-11 በ13-09- 2011 ዓ.ም ኤክሳይስ ታክስ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 5.0-215-07 ሐምሌ 18 2007 ዓ.ም የሚወረሱ እቃዎች ለማጓጓዝ የዋለ ማጓጓዥያ ዕቃ ለመደበቅ የሚያስችል ሆኖ የተሰራ የተለወጠ ወይም መደበቂ የተገጠመለት ሆኖ ከተገኘ ምን እንደሚሆን የተላለፈ ሰርኩላር.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-554-11 በ21-10- 2011 ዓ.ም የጨርቃ ጨርቅ አምራች ድርጅቶች ከዋጋ አተማመን ጋር በተያያዘ በተገኘ የድህረ -ዕቃ አወጣጥ አዲት ግኝት በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0506.12 የካቲት 17.2012 ከውጭ ሀገር ጠቅልለው የሚመለሱ ኢትዮጵያን ይዘውት የሚገቡትን የግል መገልገያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.3-187-10 በ20-08- 2010 ዓ.ም የአልባሳት ልኬት ስታንዳርድ ተፈፃሚነት ጊዜ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4.0-193-11 በ01-11- 2011 ዓ.ም ተሻስሎ በወጣዉ መመሪያ ከዉጭ ጠቅልልለዉ የሚገቡ ተመላሾች የእርጅና ቅናሽ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.0-594-09 በ19-04- 2009 ዓ.ም ስለ አርማታ ብረት የተላለፈ ሰርኩላር.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.0-396-14 ህዳር 04 2006 ዓ.ም የጉምሩክ ልዩ አገልግሎት ተጠቃሚነት የሚሰጥበት አሰራር ሰነድን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 3.0-219-07 ሰኔ 20 2007 ዓ.ም በ''S'' ዲክለራስዮን ተመዝግበው ወደ የቦንድድ መጋዘን የገቡ ዕቃዎችን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}