ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በታሪፍ መጽሐፍ ነጻ የተደረጉ የኮንስትራክሽን መሰሪያዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0314-12 በቀን ህዳር 03.2012 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርኣት ላይ ላጋጠሙ ችግሮች የተሰጠ ዉሳኔ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4-0310-12 ህዳር 02.2012 እቃዎች በጉምሩክ መጋዘን ዉስጥ ስለ ሚቆዩበት ጊዜ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0312.12በቀን ህዳር 03.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ አፈቃቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 4.0-193-11 በቀን 01-11- 2011 ዓ.ም ተሻስሎ በወጣዉ መመሪያ ከዉጭ ጠቅልልለዉ የሚገቡ ተመላሾች የእርጅና ቅናሽ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 04-7023-12 በቀን 25-05-2012 ከቀረጥና ታክስ ነፃ የገቡ ማሽነሪዎችን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0357-09 ታህሳስ 13 2009 ዓ.ም የብረታ ብረት ማነፃፀሪያ ዋጋዎች አፈጻጸም ማሻሻያ አሰራር መላክን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 3.1.0-48-07 መስከረም 07 2007 ዓ.ም በግማሽ ቫን ተሸከርካሪዎች ላይ የተሰጠ የታሪፍ አመዳደብን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1-202-10 በቀን ጳጉሜ 05-13- 2010 ዓ.ም የሽያጭ መመዝገቢያ መሣሪያ አጠቃቀምን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደብዳቤ ቁጥር 1.3-1-03 ቀን ሐምሌ 6- 2011 ዓ.ም በደረቅ ወደብ ላይ የቆይታ ጊዜያቸዉ በማለፉ ምክንያት የሚወገዱ ዕቃዎች በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አ-አ-16-32 ሚያዚያ 20 2012 ዓ.ም በመመሪያ ቁጥር 51 2010 አንቀጽ 9(1) የተሰጠ ማብራሪያን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ አቃ123-መ-0-29 በ16 ጥቅምት 2010 ዓ.ም በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ቀረጥ ነጻ አፈቃቀድ...pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-79-12 05-05-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ በጉምሩክ አሰራር ኮድ400431 ላይ ከሱር ታክስ ነፃ ሆነው የሚስተናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ታ-ም-ስ-አ-አ-ዳ-75-12 በ18-04-12 ዓ.ም በአንደኛ መደብ ላይ ከሱር ታክስ ነፃ የሚስናገዱ የታሪፍ ቁጥሮች ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ቀ-ገ-ተ-14-227-18 ጥቅምት 02 2008 ዓ.ም የአውቶሞቢል ሜትር ታክሲን ባንክ ፈቃድና ቀረጥ ነጻ ማመቻቸትን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ ማኢ30-7-12 መጋቢት 18 2012 ዓ.ም ለኮቭድ 19 በሽታ መከላኪያ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተወሰነ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢቴሚ-ስታ-104 በ12-06- 2010 ዓ.ም ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ከመገናኛና ኢንፎረሜሽን ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መኢ30-47-3 በ1-72012 ዓ.ም በአምራቾች ወደ ሀገር ሲገቡ ከሱር ታክስ ነጻ የሆኑ ዕቃዎች ላይ የተደረገ ማስተካከያ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ240-711-5 ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስለአርማታ ብረት እና ስታፍ ብረቶች ዕገዳ ስለማንሳት ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ መ.ኢ.ቴ.ሚ-1074-10 የካቲት 12 2010 ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው መሳሪያዎች ዝርዝር ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}