መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
መመሪያ ቁጥር 6-2003 የፌደራል መንግሰት የፋይናንስ ኃላፍነት መመሪያ.pdf
1 Year Ago
መመሪ ቁጥር 001-2010 EIC ለሙከራ ወይም ለስልጠና ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ጥሬ ዕቃ ማበረታቻ.pdf
1 Year Ago
88-2006 ያለውጭ ምንዛሪ ክፊያ ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
52-2003 ከቀረጥና ታክስ ነፃ ወደ አገር ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን የቀረጥና ታክስ አከፋፈል ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
36-98 የግል ተሽከርሪዎች በልዩ መብት በቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚገቡበት የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
35-2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓትን ለማስፈፀም የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-2003 ተሽከርካሪዎችን ከጉምሩክ ነፃ ሆነው እንዲገቡ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-1996 የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923-2014.PDF
1 Year Ago
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርት ናሙናዎች አቀባበል እና አላላክ መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
1 Year Ago
የጫት ምርት የዉጭ ሽያጭ ዉል ምዝገባ እጻጸም እና አሰራር ስርዓት መመሪያ 21-2012.pdf
2 Years Ago
የግዥና የውል አስተዳደር የውስጥ አሠራር መመሪያ.pdf
2 Years Ago
የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች ሥነ ምግባር ኮድ ቁጥር 136-2010.pdf
2 Years Ago
የቋሚ ንብረት መጥፋት ይመለከታል.pdf
2 Years Ago
የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ.pdf
2 Years Ago
የህፃናት ማቆያ መመሪያን ይመለከታል.pdf
2 Years Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
166-2012_ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
164-2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
158-2011 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}