መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
መመሪያ ቁጥር 1532011 በመመሪያ ቁጥር 1702012 የተሻሻለ መሆኑን ስለማሳወቅ.pdf
4 Months Ago
New_ተሽከርካሪዎችን_ከጉምሩክ_ቀረጥና_ታክስ_ነፃ_ለማስገባት_ስለሚፈቀድበት_ሁኔታ_የወጣ_የማሻሻያ_መመሪያ.pdf
4 Months Ago
942_2015_ለልማት_ኘሮጀክት_እንዲውሉ_ቀረጥ_ነፃ_ወደ_አገር_የሚገቡ_ተሽከርካሪዎች_ዓይነትና_ብዛት.pdf
4 Months Ago
112_2008_አንቀጽ_21_ንዑስ_አንቀጽ_3_ማሻሻያ.pdf
4 Months Ago
74_2004_የኤሌክትሮኒክስ_ችነት_መቆጣጠሪያ_መሳሪያዎች_ወጪና_ገቢ_ዕቃዎች_በሚያጓጉዙ_ተሸከርካሪዎች.pdf
4 Months Ago
66_2004_ያለውጭ_ምንዛሬ_ክፍያ_ስለሚገቡ_እቃዎች.pdf
4 Months Ago
31_2001_በምትክነት_ስለሚገቡ_እቃዎች_የወጣ_ዝርዝር_ማስፈፀሚያ.pdf
4 Months Ago
23_2001_ሰብአዊና_እርዳታ_እቃዎች_ከቀረጥ_ነጻ_መበት.pdf
4 Months Ago
23_1997_እና_ማሻሻያ_28_1998_መመሪያ_ቁ_የሽልማት_ዕቃዎች_ወደ_ሀገር_የሚገቡበት_ሁኔታ_በተመለከተ.pdf
4 Months Ago
7_1996_በልዩ_መብት_የግል_መገልገያ_ዕቃ_ስለሚገባበት_ሁኔታ_ለመወሰን_የወጣ.pdf
4 Months Ago
170-2012 የ153-2011 መመሪያ ማሸሻያ.pdf
1 Year Ago
167-2012 የጉምሩክ ዕቃ አወጋገድ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
160-2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
159_2011 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
157-2011 ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
154-2011 የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
1 Year Ago
151-2011 የዲሲፕሊን እርምጃዎች አፈፃፀምና የይግባኝ አቀራረብ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
47.2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
1 Year Ago
23.1997 እና ማሻሻያ 28.1998 መመሪያ ቁ. የሽልማት ዕቃዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
መመሪያ ቁጥር 30-2004 ለውጭ ገቢያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
መመሪያ ቁጥር 6-2003 የፌደራል መንግሰት የፋይናንስ ኃላፍነት መመሪያ.pdf
1 Year Ago
መመሪ ቁጥር 001-2010 EIC ለሙከራ ወይም ለስልጠና ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ጥሬ ዕቃ ማበረታቻ.pdf
1 Year Ago
88-2006 ያለውጭ ምንዛሪ ክፊያ ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
52-2003 ከቀረጥና ታክስ ነፃ ወደ አገር ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን የቀረጥና ታክስ አከፋፈል ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
36-98 የግል ተሽከርሪዎች በልዩ መብት በቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚገቡበት የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
35-2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ሥርዓትን ለማስፈፀም የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-2003 ተሽከርካሪዎችን ከጉምሩክ ነፃ ሆነው እንዲገቡ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
3-1996 የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923-2014.PDF
1 Year Ago
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርት ናሙናዎች አቀባበል እና አላላክ መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}