መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
7-1996 በልዩ መብት የግል መገልገያ ዕቃ ስለሚገባበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
36-1998 የግል ተሽከርካሪዎች በልዩ መብት ሀገር ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ.pdf
2 Years Ago
23.2001 ሰብአዊና እርዳታ እቃዎች ከቀረጥ ነጻ መበት.pdf
2 Years Ago
31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ.pdf
2 Years Ago
52-2003 ማሻሻያው.pdf
2 Years Ago
30-2004 MoFEC ለውጪ ገበያ የሚቀርብ ቆዳና ሌጦ .pdf
2 Years Ago
66.2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች.pdf
2 Years Ago
74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73-2004 ማሻሻያ .pdf
2 Years Ago
78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ .pdf
2 Years Ago
85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ.pdf
2 Years Ago
86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት.pdf
2 Years Ago
270 2005 ለባለሃብቶች የተሰጠ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
768 2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ.pdf
2 Years Ago
004-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ.pdf
2 Years Ago
96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራርን መሰረት ያደረገ የጉምሩክ ስነ-ስርአት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
41-2007 ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Years Ago
103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበት.pdf
2 Years Ago
107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን.pdf
2 Years Ago
108 2007 አዲሱ የደረጃ እድገት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}